Axa's
 
HEM | NYHETER | HANAR | TIKAR | OM OSS | TIDIGARE KULLAR | PLANERADE KULLAR | HÄLSA | MH | IMPORT/EXPORT | KONTAKT
 
    Hälsa
  
Denna sida kommer att presentera de olika sjukdomar som en Lancashire Heeler kan drabbas utav.
 
 
Information om enskild hund, se under Våra hundar. Information om valpkullarna ses under respektive kulls sida. Där finns  ögonresultat, knästatus,
inavelsgrad och övrig information.
 
Lancashire Heelern är en frisk ras men det finns dock ett par sjukdomar som drabbar den. Nedan kan du läsa om några av dem.
 
Det finns problem i denna ras så som Linsluxation,CEA och Katarakt. Är man medveten om att det finns anlagsbärare i varje hunds stamtavla och att man
försöker att minimera risken för dessa sjukdomar har man gjort ett bra jobb tycker jag. Skulle vi sluta att avla på anlagsbärare skulle det inte finnas några
hundar av rasen Lancashire Heeler att avla på, då skulle snabbt rasen dö ut. Detta innebär naturligtvis att inte avla på affekterade hundar men man kan
avla på anlagsbärarna. Just nu håller England på att ta fram ett DNA test som skall påvisa om hunden har eller bär på sjukdomen. Detta kommer att ta ett
par år men alla uppfödare väntar med spänning på detta test.
 
I mitt avels arbete främjar jag hundar som är sunda, friska och har ett bra temperament. Jag anser att det viktigaste är att hunden är bra mentalt och kan
då istället bortse ifrån det faktum att hunden aldrig kommer att bli champion.
 
Jag använder mig utav ett program som heter Genetica, Som är framtaget utav  genetiker Per-Erik Sundgren, i avelsplaneringen.  Givetvis måste också det
sunda förnuftet råda.
 
Jag har hittills  drabbats utav  total katarakt, på en valp. Alla som föder upp hundar måste vara realistiska. Det är jättetråkigt att någon hund överhuvudtaget skall drabbas utav detta, men uppfödare gör allt vad man i dagsläget kan göra för att förhindra att det skall inträffa. Men så har ju också naturen ett sätt att spela oss spratt emellanåt, så ibland kommer det fall, trots nogrann planering, trots utavel och trots alla nödvändiga undersökningar. Eftersom Heelern är en ohomogen ras kan man idagsläget inte säga hur arvsgången är hos olika linjer. Vissa hoppar över flera generationer, andra kommer i första led. Det viktigaste idag är att utavla för att bredda avelsbasen, för att rasen skall överleva. När man utavlar vet man ej vilka gener som är dominanta. Man vet, att ej sätta ihop för många och för täta anlagsbärare, men det hjälper heller inte alltid. Vill Ni veta mer gå in på Svenska Lancashire Heeler klubbens Hemsida eller ring någon i avelskommitteén. Ni är även välkomna att kontakta mig om Ni har funderingar kring detta. Jag anser att ärlighet och uppriktighet varar längst.
 
 
This page will present some of the health problems in Lancashire Heeler. Information on each dog will be seen under "Våra Hundar". Information about the litters will be seen under each Litter number. There you can see eyeresults, patellastatus, inbreeding % and other information.
 
There are some problems in this breed like PLL, CEA and Cataracts. My filosofy is not to breed on affected animals, but you can't exclude carriers. If we do that we wont have any heeler to bred from in the future. We can help this breed to improve in the future by expanding the bloodlines and to take away all affected dogs from breeding. Also soon there will be a DNA test for PLL as we have today for CEA. So if we breed on carriers we scould know witch animals to put together and the risk for those eyeproblems will be small, when the DNA test arrives.

 
 
PLL = Linsluxation
 

Vid PLL lossnar ögats lins helt eller delvis från de fina trådarsom håller den på plats bakom Iris (regnbågdhinnan). Den lösa linsen kan, förutom synnedsättning eller blindhet, orsaka allvarliga skador i ögat. Vanligast ä att den normalt gelatinösa glaskroppen övergår till ett flytande tillstånd, varefter näthinnan kan lossna helt eller delvis. Sekundärt uppstår ofta en smärtsam inflamation i ögats inre delar (ulveit).
 
Det finns 2 typer av PLL, den ena som uppstår inn 2 års ålder och innebär ofta att hunden måste avlivas tidigt i sitt liv, Den andra uppstår vid hög ålder och hunden hinner ofta avlida av andra orsaker innan den utvecklat PLL fullt ut.
 
Hos Lancashire Heeler är arvsgången inte fastställd än, men ett stort samarbete mellan olika rasklubbar, är i startgroparna för att utveckla ett DNA test för denna sjukdom. Praxis är att aldrig använda hundar med PLL i avel. Detta för att minimera riskerna hos avkommorna. SLHK har ansökt om att få lägga in ett hälsoprogram på Lancashire Heeler hos SKK. Detta innebär att föräldradjuren måste vara ögonlysta utan CEA,CRD och linsluxation, max 1 år innan parning. Är de ej det får avkommorna ej registreras hos SKK. Hundar med PLL används ej i avel.
 
 
CEA = Collie Eye Anomaly
 

Är en medfödd sjukdom där symtomen finns redan vid födseln. Sjukdomen är ärftlig och arvsgången recessiv. Drabbade hundar får olika typer och grader av defekter i ögonbotten. Förändringen är alltid i båda ögonen. Sjukdomen kan lämna hunden utan påvisbara symtom, kan ge synnedsättning eller tom. blindhet beroende på grad och typ. Orsaken till CEA är en tidig utveckingsrubbning. Detta sker redan i fosterstadiet när ögat utvecklas. Hundar med CEA används ej i avel. De mest typiska sjukdomstecknen vid CEA är följande:

CRD = En felaktig utveckling i åder och näthinnan i ögat. Svenska veterinärer graderar förändringen i lindrig, måttlig och kraftig. De flesta hundar, oavsett gradering har inga påvisbara synproblem. CRD anses därför vara en förhållandevis lindrig ögonbottendefekt. Hundar med CRD används ej i avel.
 
Colobom = En medfödd onormal klyvning eller sprickbildning. Colobom är en allvarlig defekt eftersom den omfattar större delen av ögonbotten. Hundar med Colobom används ej i avel.
 
 
Katarakt
 

Katarkat eller gråstarr är en grumling av ögats lins. Vissa kataraktformer har ett typiskt utseende och en katakterisk debutålder och förekommer familjärt i vissa raser. Det innebär att de kan anses vara ärftliga men för de flesta formerna av katarakt har arvsgången inte fastställts. Lindrig katarakt påverkar synen obetydligt. Andra gravare former, leder till total linsgrumling och blindhet. Vid total katarakt är linsen helt grumlig och ögat är blint. Katarakt kan även orsakas av olika former av yttre påverkan och är långtifrån alltid ärftligt. Detta kan opereras men är extremt dyrt och inget man skal ta lättvidligt på.
 
 
PPM
 

Är tunna trådar som utgår från Iris (regnbågshinnan). Det är rester av pupillmemranet, en vävnad som täcker pupillöppningen i fosterstadiet. I grava fall kan större delen av pupillöppningen vara täckt av en mörk hinna av samma färg som hundens Iis och som fäster mot Iris med tunna trådar. Ilindrigaste fall är PPM trådarna tunt som spindelväv och är bara synlig vid en ögonlysning med förstoring.  Detta är inget som är farligt eller skadligt för hunden, endast en rest från fosterstadiet.
 
 
PATELLA LUXATION
 

Innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas från sin normalaposition antingen utåt eller inåt. Många hundar med Patella är symtom fria men felet kan konstateras genom palpatorisk (veterinären känner med händera) undersökning av knäleden. I grava fall uppträder återkommande hälta eller konstant hälta. Det är viktigt att ej göra denna undersökning på växande hundar, då det kan ge ettfelaktigt resultat. Ej heller på löpande eller dräktiga tikar då bäcknet normalt skall vidga sig. Undersökningen skall göras från ca 2 års ålder. Hundar som har patella används e i avel.
 
 
 
 
 
UPP PÅ SIDAN  upp på sidan
Copyright 2013  ©  Axa's       Web design by Inger 
 
All rights reserved